O nás

Naše poslání

Jsme lidé, kterým záleží na osudu naší vlasti. Jsme různého politického přesvědčení, různého věku, různých zájmů i profesních a životních zkušeností. Spojuje nás obava, že se naše země ocitla na scestí. To nám není lhostejné, chceme nápravu. Na počátku jsme byli tři: politolog Petr Drulák, publicista Michal Semín a ekonomka Ilona Švihlíková. Nyní jsou nás desítky, brzy nás budou stovky.

Výhody členství:

 • Debaty prutů Tradice a Solidarita
 • Pravidelné výlety prutu Cesty
 • Pravidelné akce prutu Kultura

Svatoplukovy pruty

Napříč pruty nás spojuje vlastenectví, svoboda, demokracie a další hodnoty spolku.

Tradice

Díváme se na svět očima konzervativní pravice.

Solidarita

Hlásíme se k tradiční levici. Chceme stát, který je silný ale nikoliv všemocný.

Prosperita

Podnikáním a profesními aktivitami přispíváme k prosperitě naší země.

Cesty

Naši zemi vnímáme skrze pozoruhodná místa. Některá vytvořila příroda, jiná odkázaly mýty a dějiny.

Kultura

V prutu Kultura se proto snažíme oživovat povědomí o nejvýznamnějších uměleckých počinech z české historie

Moravská větev Brno

V Moravské větvi Brno sdružujeme zájemce nejen z Brna, ale také z přilehlých oblastí. Společně se věnujeme aktuálnímu politickému a společensko-ekonomickému dění v naší zemi a ve světě. Výrazně se zaměřujeme na poznávání svébytného historického, kulturního a přírodního bohatství a dědictví Moravy na četných výletech a kulturních akcích. Většina aktivit je věnována především členům našeho spolku Svatopluk, ale některé akce otevíráme i veřejnosti. Naše činnost se prolíná s programem a vizemi všech svatoplukovských prutů a ostatních regionálních větví.

Správkyně větvě: Kateřina Batelková, email: katkabatelka@email.cz

Moravskoslezská větev Ostrava

V Moravskoslezské větvi sdružujeme členy Svatopluka nejen z Ostravy, ale i z okolních oblastí severní Moravy a Slezska. Společně se věnujeme současným otázkám, ale i historii a dědictví našeho národa. Organizujeme přednášky, besedy a jiné aktivity, které se prolínají s programem a vizemi našeho spolku. V našich aktivitách najdete tradici, solidaritu, prosperitu, kulturu i cesty.

Správce větve: Martin Brožek, email: martinbrozek@email.cz

Východočeská větev Pardubice

Sdružujeme členy Svatopluka z Pardubic a východních Čech. Jsme krajem Karla Václava Raise, Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Václava Klimenta Klicpery, Aloise Jiráska a bratří Čapků. Jsme místem, kde se z velké části psaly dějiny naší země a kde je velké množství památek všeho druhu. V našich aktivitách najdete tradici, solidaritu, prosperitu, kulturu i cesty. Jsme lidé, pro které je radostí se vzájemně potkávat.

Správce větve: Pavel Sántay, email: pavelsantay@gmail.com

Jihočeská větev

V srdci jižních Čech hovoříme o společenských, kulturních, politických i ekonomických tématech, které se týkají každého z nás a které chceme společně změnit. Scházíme se v příjemném prostředí kulturního a společenského centra Univerzita Tábor. Pořádáme tu přednášky a otevřené diskuse – vždy se zajímavými lidmi, kteří jdou proti hlavnímu proudu. Aktuálně akcentujeme témata individuální svobody i zodpovědnosti v oblasti vnitrostátní, evropské a mezinárodní politiky, zajímá nás školství a vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství a hospodaření v krajině. Zároveň se zabýváme kulturně-historickými kořeny i skutečně nosnými tradicemi českého národa v širších, moderních souvislostech.

Správkyně větve: Jana Turoňová, email: turonovajana@email.cz

Západočeská větev

Sdružujeme zájemce z Plzně a přilehlého okolí, kterým je blízká činnost našeho spolku. Scházíme se pravidelně jednou za měsíc a vždy se věnujeme konkrétnímu tématu. Na naše setkání zveme zajímavé hosty, kteří mají co říct k tématům jako je politika, vodohospodářství, mezinárodní bezpečnostní situace apod. V plánu je rovněž organizování výletů v rámci Plzeňského kraje.

Správce větve: Robert Fiala, email: knopfler77@volny.cz

Liberecká větev

Sdružujeme zájemce z Liberce a přilehlého okolí, kterým je blízká činnost našeho spolku. Scházíme se pravidelně jednou za měsíc a vždy se věnujeme konkrétnímu tématu. Na naše setkávání si zveme zajímavé hosty. Aktivně jsme se zapojili do organizace celospolkové konference - Vzdělávání, nebo indoktrinace? Organizujeme výlety, na kterých poznáváme krásu Jizerských hor. Chystáme se také do Krkonoš, do Českého ráje a dalších míst, kde se snoubí nádherná krajina s kulturními památkami.

Správce větve: Martin Fárek, email: farek.martin@centrum.cz

Tváře Svatopluka

Petr Drulák

Politolog

Michal Semín

Publicista

Jana Turoňová

Právnička

Tomáš Doležal

Asistent poslance

Jiří Medula

Podnikatel

Tomáš Vitvar

Vysokoškolský pedagog

0
Roky působení
0
Členů spolku
0 +
Úspěšných akcí
0
Větví po ČR

Doporučuji Spolek Svatopluk pro všechny, kteří vidí potřebu nového národního obrození proti tlaku neoliberálního progresivismu, politické korektnosti, které usiluje v Evropě k odnárodnění a ztráty svrchovanosti států k vytvoření německo-francouzské Panevropy.

  Karel Němec
  Karel Němec

  Spolek nabízí zajímavé rozhovory a erudované přednášky v laskavém prostředí hledání konsensu. Jsem naprosto nadšená.

   Tiborka Nova
   Tiborka Nova

   Zajímavé názory, které stojí v dnešní době za poslech a vytvoření vlastního pohledu.

    Martina Honsová
    Martina Honsová

    Vynikající a kvalitní informace, zaměřeno na vlastenectví, svrchovanost a štěstí národa.

     Andrea Rozkovcová
     Andrea Rozkovcová

     Přejít nahoru

     Prut Tradice

     Díváme se na svět očima konzervativní pravice. Nejsme stoupenci kolektivismu, ani individualismu, ale společnosti, chránící svobodu a tradiční hodnotový řád, vycházející z duchovních kořenů naší národní identity. Uvědomujeme si, jak je tento řád ohrožován liberalismem a neomezenou expanzí globálního kapitálu. Chceme rozvíjet povědomí o našich dějinách a dobrém díle našich předků, chceme napomáhat společenskému rozvoji našich národních tradic. Chceme se podílet na intelektuální a hodnotové formaci mladých generací a pěstovat v nich lásku k naší zemi a imunitu proti společnost rozkládajícím progresivistickým ideologiím naší éry. Budeme usilovat o maximální svrchovanost České republiky na mezinárodním poli.

     Správce prutu: Michal Semín – semin@outlook.cz

     Prut Solidarita

     Hlásíme se k tradiční levici. Chceme stát, který je silný ale nikoliv všemocný. Respektujeme trh tam, kde má své místo, nikoliv ve vzdělání, zdravotnictví, péči, energetice a jinde, kde selhává a nedokáže reagovat na potřeby občanů, či strategický zájem státu. Hájíme důstojnost práce, zaslouží si jak společenské uznání, tak i odpovídající materiální odměnu. Je nepřijatelné, aby v naší relativně bohaté společnosti byli ohroženi chudobou ti, kdo poctivě pracují či z objektivních důvodů pracovat nemohou. Demokracie proto nemůže být pouze politická, nýbrž také ekonomická. Jsme přesvědčeni, že solidarita je základním tmelem společnosti. Ekonomická solidarita se opírá o národní hodnotovou tradici a nesmí být podkopávána progresivistickými společenskými experimenty.

     Správkyně prutu: Ilona Švihlíková – ilona.svihlikova@gmail.com

     Prut Prosperita

     Podnikáním a profesními aktivitami přispíváme k prosperitě naší země. Vycházíme z české společnosti, která nám hodně dává, a my se snažíme jí to vracet. Znepokojuje nás nepřetržitý růst nesmyslných předpisů, bruselské regulace i nepřetržité útoky na základní hodnoty. Jsme přesvědčeni, že bez silného národního kapitálu bude náš ekonomický osud v rukách nadnárodních hráčů. Pro ně jsme jen účetní položkou, kterou mohou kdykoliv nahradit. To není dobrá záruka pro příští generace. Dělení na levici a pravici nepřikládáme význam, za podstatnější považujeme to, kdo hájí národní prosperitu a kdo zastupuje jiné zájmy.

     Správce prutu (prozatímní): Petr Drulák – drulak@svatoplukzs.cz

     Prut Cesty

     Naši zemi vnímáme skrze pozoruhodná místa. Některá vytvořila příroda, jiná odkázaly mýty a dějiny. Všechna vstupují do národní tradice. Návštěvami těchto míst si tradici připomínáme a udržujeme ji živou. Ale také se lépe mezi sebou poznáváme a užijeme si i dost legrace. Naše cesty vždy směřují k pozoruhodným cílům, ale pokaždé je cílem i sama cesta.

     Správce prutu: Roman Čeleda – romcel@centrum.cz

     Prut Kultura

     Pokaždé, když byl český národ utiskován, fungoval zvýšený zájem o jeho historii a rozvoj jeho kultury jako důležitý nástroj osvobozujícího procesu. I dnes potřebujeme pěstovat vědomí o důležitosti našich kulturních statků, investovat úsilí do jejich ochrany nebo podněcovat jejich růst. V prutu Kultura se proto snažíme oživovat povědomí o nejvýznamnějších uměleckých počinech z české historie a také se snažíme přispět vlastní tvorbou. Pořádáme exkurze do významných institucí, galerií a architektur. Promítáme filmy, organizujeme divadelní představení, pořádáme výstavy a besedy s cílem vzdělávat a obohacovat sami sebe i ostatní. Neživou kulturu oživujeme a tou živou žijeme.

     Správce prutu: Dominik Forman – dominik.forman@gmail.com

     Petr DrUlák

     Politolog

     Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (životopis zde) je zakladatelem spolku Svatopluk. Učí mezinárodní vztahy na Západočeské univerzitě v Plzni. Působil jako velvyslanec České republiky ve Francii, náměstek ministra zahraničí a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Je autorem desítek odborných článků, několika učebnic a monografií publikovaných doma i v zahraničí. Věnuje se politické publicistice: ve slovenském deníku Štandard, MF Dnes a v internetovém časopise !Argument. Na platformě ABJ má pravidelný pořad Nalevo.

     Ilona Švihlíková

     Ekonomka

     Tváře Svatopluka

     Ilona Švihlíková (1977) vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod. Odborně se věnuje tématům globalizace a lokalizace, vývoji na komoditních trzích a hospodářské politice. Je autorkou či spoluautorkou pěti monografií. K nejznámějším patří Globalizace a krize, a Jak jsme se stali kolonií. Založila spolek Alternativa Zdola a podílela se na založení mediálního projektu !Argument. V rámci Svatopluku je správkyní prutu Solidarita. Ráda tančí, plave ve Vltavě a chodí na houby. Miluje moderní umění, zejména surrealisty a vážnou hudbu.

     Ilona Švihlíková vede svůj informační kanál na Telegramu.

     Michal Semín

     Publicista

     Michal Semín (nar. 1967) je konzervativním aktivistou a publicistou. Za svoji veřejnou činnost byl v nemilosti normalizačního režimu, dnes to není o mnoho lepší. Stál u zrodu řady iniciativ a spolků (mj. Svatopluk, Akce D.O.S.T., Lipový kříž, Institut sv. Josefa, Spolek přátel domácí školy, Patrimonium sancti Adalberti), od roku 2006 vydává časopis katolického zaměření Te Deum. Publikuje a přednáší doma i v zahraničí na témata, spjatá s politickou filosofií a sociální etikou. Žije na středočeském venkově, je otcem devíti dětí.

     Jana Turoňová

     Právnička

     JUDr. Jana Turoňová je právnička, zapsaná mediátorka a politička. Specializuje se na mezinárodní, evropské a rodinné právo, externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2019 vstoupila do ČSSD a působila v její ústřední odborné právní komisi. Po roce 2021 byla činná v rámci frakce strany, která mj. usilovala o vytvoření široké koalice levicových stran orientujících se proti liberalismu a progresivismu. V dubnu 2023 byla několika krajskými a okresními organizacemi ČSSD nominována na předsedkyni strany, ale stranickým vedením ČSSD byla navržena na vyloučení ze strany z důvodu údajného podkopávání politiky strany. Její vyloučení bylo potvrzeno na 45. sjezdu v červnu 2023. V současné době působí ve spolku Svatopluk a kandiduje do evropského parlamentu za konzervativně levicovou koalici Stačilo. Její komentáře najdete v internetovém časopise !Argument.

     Tomáš Doležal

     Asistent poslance

     Ing. Mgr. Tomáš Doležal, MBA je ekonom, politolog, publicista a politický konzultant. Zabývá se expertně především oblastmi sociální politiky a veřejné správy. Pracuje pro hnutí SPD, mj. jako poradce předsednictva a poslaneckého klubu. V oblasti politologie se věnuje komparativnímu výzkumu volebních systémů. Dvacet let působil jako manažer v oblastech distribuční a skladové logistiky a obchodu s energetickými komoditami.

     Jiří Medula

     Podnikatel

     Jiří Medula je bloger, publicista, moderátor, pořadatel koncertů, organizátor společenských i politických akcí a setkání. V poslední době se věnuje záchraně historických objektů a provozování společenského centra. Jeho sarkastické i vážné texty, kterými reaguje na aktuální společenské dění stojí za pozornost.

     Tomáš Vitvar

     Vysokoškolský pedagog

     RNDr. Tomáš Vitvar, PhD., působí jako vysokoškolský učitel v oboru geografie a hydrologie na univerzitách v ČR a Ekvádoru. Své zkušenosti z výzkumu uplatňuje jako člen hodnotících panelů Evropské komise pro posuzování návrhů mezinárodních projektů. V tématice vodních zdrojů vyvíjí expertní činnost pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii při OSN, kde v minulosti působil. Kromě svého oboru má rád pohyb v přírodě, černobílé filmy, cizí jazyky a Latinskou Ameriku.

     Zdeněk Koudelka

     Právník

     Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D. – narozen 9. 5. 1969 na Moravě v Boskovicích, žije v Brně. Má blog na Blogosvět.cz. Učitel na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Katedře bezpečnosti a práva AMBIS vysoké školy. V letech 1990-98 a 2014-19 člen zastupitelstva, 1990-91 radní a 1991 a 1992-94 místostarosta městské části Brno-Jundrov. V letech 1993-96 advokátní koncipient. Advokátem byl 1996-2006 a je od roku 2014. V letech 1998-2006 člen a 2002-06 místopředseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. V letech 2006-14 byl státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, 2006-11 náměstek nejvyšší státní zástupkyně, 2011-13 náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Mimo jiné byl v letech 1993-96 člen Redakční rady časopisu Budování států, 1994-2003 člen Redakční rady Politologického časopisu, 2007-11 člen a 2008-11 předseda Redakční rady časopisu Státní zastupitelství, 2010-17 člen Redakční rady časopisu Trestní právo a od 2014 je předseda Redakční rady časopisu Právo a bezpečnost. Významné publikace a další informace lze nalézt na webu Zdeňka Koudelky.

     Martin Brožek

     Student

     Martin Brožek (2004) je v současnosti studentem. Krom Svatopluku je členem Společnosti Edvarda Beneše a dalších, převážně levicově zaměřených, organizací. V rámci Svatopluku je vedoucím Moravskoslezské větve Ostrava. Zajímá se o historii, makroekonomii a politologii, v rámci té o konzervativní a levicové politické myšlení. Rád čte, hraje deskové hry nebo se zabývá kutilstvím.