Kandidátka koalice STAČILO! Jana Turoňová: Indoktrinace dětí je nebezpečím školství

Blog

Rozhovor s Janou Turoňovou, kandidátkou do EP za koalici STAČILO!

Narodila se roku 1983 v Brně. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Je právničkou, mediátorkou a političkou. V roce 2019 vstoupila do ČSSD a působila v její ústřední odborné právní komisi. Po roce 2021 byla činná v rámci stranické frakce, která usilovala o vytvoření široké koalice různých levicových stran včetně KSČM. V dubnu 2023 byla několika organizacemi ČSSD nominována na předsedkyni strany, následovalo však vyloučení z ČSSD na sjezdu v červnu 2023 z důvodu údajného podkopávání politiky strany a setkávání se s členy vedení KSČM a spolku Svatopluk. Žije v okrese Jindřichův Hradec.

Vrcholí kampaň před evropskými volbami. Můžete konkretizovat, na kolika místech jste vystoupila, kolika občanům jste zodpověděla jejich dotazy?

Snažím se účastnit většiny besed a dalších veřejných setkání s občany. Má to pro mě velký smysl. Chápu, že voliči potřebují informace, že potřebují vědět co nejvíce o lidech, kteří se ucházejí o jejich podporu. V minulosti už se mnohokrát zklamali.

Jde o stovky lidí, se kterými jsem osobně hovořila. Mimo akcí, které pořádá koalice STAČILO!, se s lidmi setkávám také na akcích spolku Svatopluk.

Jaký ohlas má u veřejnosti kampaň koalice STAČILO!?

Z kampaně mám velmi dobrý pocit. V sálech na besedách i pod otevřeným nebem v našich městech si nás přicházejí poslechnout a podpořit nás v souhrnu tisíce lidí. Každý sál, ve kterém jsem vystupovala, byl vždy zaplněn. Od lidí slýchám pochvalu za vedení kampaně.

Jak kampaň zasáhla do chodu vaší rodiny?

Zasáhla velmi výrazně. Jedná se o celorepublikovou kampaň, a to znamená mnoho času stráveného mimo domov. Většinu času a energie věnuji v posledních měsících právě naší kampani. Jsme jediná levicová alternativa, dokázali jsme se dohodnout, vytvořili jsme životaschopný projekt, a to znamená velký závazek. I když trávím s rodinou méně času, než by bylo třeba, jsem ráda, že v rodině nacházím podporu a pochopení.

Máte děti školou povinné. Sledujete, čemu se učí a co se děje ve škole, kterou navštěvují?

Ano. Děti navštěvují první a druhý stupeň základní školy. Sleduji, co se učí, a zejména jsem ve střehu ohledně případných vlivů neziskových organizací. Indoktrinaci dětí považuji za jedno z největších nebezpečí dnešního školství. Bavíme se doma s dětmi o historii, politice i společnosti. Snažíme se jim nabízet vyvážený pohled a ukazovat, jak důležité je používat v těchto věcech tzv. zdravý selský rozum.

Školní osnovy u nás prodělávají vývoj, který ve výsledku snižuje úroveň vzdělanosti a všeobecných znalostí, ačkoli se to maskuje různými »kurikuly« a dalšími odbornými výrazy. Vnímáte to také?

Určitě to tak vnímám. Všimli jsme si toho i ve Svatoplukovi a vypracovali jsme v letošním roce stanovisko k připravované školské reformě a ke strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, která se má začít zavádět od příštího roku. Jedná se v podstatě o snahu okleštit znalosti žáků a studentů, zmírnit nároky na jejich vědomosti, zpříjemnit jejich hodnocení a vychovávat je ke »správným« hodnotám. Proti tomu jsme se jasně vymezili a poukázali na zhoubnost takové reformy. Za největší prohřešek vůči mladé generaci považuji rozmělnění výuky dějepisu a dalších klasických předmětů, což aktuálně hrozí. Za zvěrstvo považuji zavádění témat, jako je »život LGBT komunity v pravěku«. Tímto se jako společnost dostáváme na samou hranici absurdity, nic takového v minulosti nebylo.

Pronikání politických neziskových organizací do škol je podporováno ministerstvem školství. Setkala jste se jako maminka školních dětí s konkrétním působením těchto politických neziskovek?

Ano, setkala jsem se s tím, že se měly děti účastnit akce pořádané neziskovou organizací. Chtěla jsem více informací a ukázalo se, že ani samotní učitelé je neměli a odkázali mě pouze na webové stránky pořadatele. Z těch se nedalo nic vyčíst. V současné době sleduji kauzu v Českém Krumlově, kde se skupině zastupitelů podařilo získat »výukový snímek« První touchdown promítaný žákům Člověkem v tísni o transgenderu. Film, jehož obsah byl skryt před rodiči. Je dost problematické, když se něco takového ve školách odehrává, ale je zcela nepřijatelné, aby se to odehrávalo mimo vědomí rodičů, bez jejich možnosti zasáhnout. Jako rodiče musíme mít možnost toto ideologické bláznění korigovat.

Jak byste jako europoslankyně mohla zabránit pronikání politických neziskovek do školství?

Mělo by smysl regulovat působení zahraničních neziskovek v členských státech tak, aby byl omezován jejich vliv. Pro začátek nastavit pravidla tak, aby bylo jasné, kým jsou tyto organizace financovány, a tedy z jakého cizího státu vlivově působí. Pozice europoslankyně by mi neumožňovala předkládat legislativní návrhy, jelikož tuto iniciativu Evropský parlament nemá, ale výrazně bych mohla před vlivem neziskových organizací varovat. Toho bych využila. A také bych samozřejmě hlasovala proti opatřením, která by byla Evropskému parlamentu předložena a jejichž obsah by vliv neziskových organizací podporoval.

Jak hodnotíte vysílání pro děti veřejnoprávní televize? I v těchto dětských pořadech se objevují vyloženě politické vlivy.

Veřejnoprávní média selhávají obecně. Jejich jednostranné politické a ideologické působení je zcela zřejmé a samozřejmě k tomu využívají i pořady pro děti a mládež. Velmi to odsuzuji.

Jakým tématům se věnujete na půdě spolku Svatopluk?

Spolek Svatopluk se věnuje širokému spektru témat a aktivit. Pořádáme konference, besedy, vydáváme knihy, natáčíme debatní trialogy, chodíme na společné výlety, věnujeme se kultuře, organizujeme letní školu. Já jsem správkyní štábu, který má všechny tyto aktivity na starosti, a to včetně propagace spolku. Současně s tím jsem správkyní regionální jihočeské větve, která sdružuje naše členy z této části České republiky. Brzy například chystáme společný výlet u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova a před prázdninami besedu o chystané reformě školství v Táboře. Vzdělávání a výchova je v letošním roce jedním z našich témat a moje kapitola o mimoškolní branné výchově bude součástí knihy Vzdělávání, nebo indoktrinace zprava i zleva, která vyjde letos na podzim.

Spolku Svatopluk věnuji podstatnou část svého času a jsem ráda, že moje kandidatura v rámci STAČILO! je s jeho aktivitami v souladu. Chceme, aby ve Svatoplukovi dostávali příležitost lidé zajímající se o politiku a usilující o aktivní zapojení do politického a veřejného života. Více informací o spolku i o mých aktivitách mohou čtenáři a čtenářky najít na našich stránkách www.svatopluk.cz.

Jak hodnotíte celkovou politickou situaci v zemi? Fialova vláda se rozplývá, že se všemu daří, přitom drahota roste, jsou rozvráceny hodnoty, nastupuje dekadence…

V naší zemi, stejně jako je tomu v dalších evropských státech, jsme svědky velkého ekonomického, společenského i kulturního úpadku. Čelíme velkému tlaku Bruselu na centralizaci, která ohrožuje naši suverenitu, zhoubným ideologiím, které ničí naši ekonomickou prosperitu, ale také masové migraci, hrozbě války a manipulaci s naší historií. To vše za podpory naší vlády, která nás proti těmto vlivům nijak nechrání, právě naopak. Nechápu, kde bere náš premiér drzost hovořit o zvyšování životní úrovně.

Nemáme definován národní zájem, neovládáme strategická odvětví, zavíráme podniky, tisíce lidí přicházejí o práci. Zažíváme chudnutí střední třídy, krachování drobných podnikatelů, zoufalství nízkopříjmových vrstev. Matky samoživitelky často nemají z čeho platit školní obědy. Děti jsou pod obrovským vlivem ideologií, rodiče také. Lidé s odlišnými názory, hovořící o jiných než oficiálně podporovaných argumentech, vyjadřující kritiku současnému režimu, jsou vystavováni perzekuci na pracovištích, a někteří dokonce přicházejí o svoji práci. Lidé podléhají autocenzuře.

Tedy neselhává společnost zdola. Říká se, že ryba smrdí od hlavy.

Rozhodně nejde o spontánní kolaps zespodu. Nejsou to obyčejní lidé, kteří selhávají. Ti se naopak snaží přežít a uzmout si aspoň trochu normálního života. Života se svojí rodinou, dětmi, partnery, přáteli. Obrovské selhání předvádějí novodobé elity. A to jak ty politické, které by měly hájit zájmy občanů a voličů, kteří jim vyjádřili ve volbách svoji podporu, tak elity ekonomické, jejichž vliv na politiku přerostl únosnou mez. Jednotlivé části společnosti mají tendenci hledat příčiny problémů v sobě navzájem. Podnikatelé mezi příjemci sociálních dávek, zaměstnanci mezi podnikateli.

Společný nepřítel všech těchto vrstev je však jinde. Jsou to bohaté nadnárodní korporace, podporující vlivné neziskovky, vychovávající si politiky a další veřejné činitele jako guvernéry bank, soudce nejvyšších soudů, ředitele státních a evropských úřadů. Vlastníci těchto korporací jsou bohatí oligarchové, kteří s vidinou svých vlastních zisků ovládají politické procesy v jednotlivých zemích, ovlivňují média a celkové veřejné mínění. Svobodu, soběstačnost a nezávislost považují za ohrožení svých zájmů, a proto se jejich projevy snaží eliminovat. S tím přichází i omezování svobody projevu, cenzura a vytváření kontrolovaného digitálního prostředí.

Jaký vliv na celkovou situaci v zemi má komerční kultura, která pěstuje i kult násilí? Podívejme, kolik jen se točí kriminálek na všech televizních stanicích. A násilí je velký problém už i mezi školními dětmi.

Kriminálky mi samy o sobě nepřipadají nijak závadné, vždy jde však o způsob, jakým jsou zpracované. Dříve jsme měli velmi kvalitní detektivky, dnes je filmařina zaměřena na násilí. A to je samozřejmě špatně. Z kultury se obecně vytrácí hloubka a do popředí se vyzdvihuje snaha šokovat, zaujmout za každou cenu, ohromit. Většinou negativně. Samozřejmě to nepřispívá ke kultivaci mladého ducha dospívajících. Je to velký deficit, který bude mít na naši společnost negativní dopad. I česká kultura je silně zasažena novodobými ideologiemi.

Co byste řekla režimním historikům, kteří zdůrazňují, v rozporu s historickou pravdou, že úloha Rudé armády v osvobozování od fašismu byla marginální, dokonce zločinná, a že bychom vlastně měli úplně zapomenout, kdo dobyl hitlerovský Berlín a kdo zvrátil na východní frontě vývoj druhé světové války?

Manipulaci s historií považuji za klasický projev zoufalství každého režimu, který vnitřně oslabuje a potřebuje obhájit svoji legitimitu. Za nehoráznou například považuji manipulaci, v rámci které soudobý prorežimní historik doc. Petr Hlaváček, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, v deníku Právo zhodnotil památku komunistického novináře Julia Fučíka, popraveného německými okupanty. Popisuje ho jako nacistického kolaboranta a přirovnává jej k Emanuelu Moravcovi.

Doufám, že voliči dokáží tyto dezinformační kampaně rozpoznat a postavit se jim ve volbách například tak, že řeknou jasné Stačilo!

Monika HOŘENÍ, Naše Pravda

Kandidátka koalice STAČILO! Jana Turoňová: Indoktrinace dětí je nebezpečím školství

Zde Vložte Text Nadpisu

Přejít nahoru

Martin Brožek

Student

Martin Brožek (2004) je v současnosti studentem. Krom Svatopluku je členem Společnosti Edvarda Beneše a dalších, převážně levicově zaměřených, organizací. V rámci Svatopluku je vedoucím Moravskoslezské větve Ostrava. Zajímá se o historii, makroekonomii a politologii, v rámci té o konzervativní a levicové politické myšlení. Rád čte, hraje deskové hry nebo se zabývá kutilstvím.

Zdeněk Koudelka

Právník

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D. – narozen 9. 5. 1969 na Moravě v Boskovicích, žije v Brně. Má blog na Blogosvět.cz. Učitel na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Katedře bezpečnosti a práva AMBIS vysoké školy. V letech 1990-98 a 2014-19 člen zastupitelstva, 1990-91 radní a 1991 a 1992-94 místostarosta městské části Brno-Jundrov. V letech 1993-96 advokátní koncipient. Advokátem byl 1996-2006 a je od roku 2014. V letech 1998-2006 člen a 2002-06 místopředseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. V letech 2006-14 byl státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, 2006-11 náměstek nejvyšší státní zástupkyně, 2011-13 náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Mimo jiné byl v letech 1993-96 člen Redakční rady časopisu Budování států, 1994-2003 člen Redakční rady Politologického časopisu, 2007-11 člen a 2008-11 předseda Redakční rady časopisu Státní zastupitelství, 2010-17 člen Redakční rady časopisu Trestní právo a od 2014 je předseda Redakční rady časopisu Právo a bezpečnost. Významné publikace a další informace lze nalézt na webu Zdeňka Koudelky.

Tomáš Vitvar

Vysokoškolský pedagog

RNDr. Tomáš Vitvar, PhD., působí jako vysokoškolský učitel v oboru geografie a hydrologie na univerzitách v ČR a Ekvádoru. Své zkušenosti z výzkumu uplatňuje jako člen hodnotících panelů Evropské komise pro posuzování návrhů mezinárodních projektů. V tématice vodních zdrojů vyvíjí expertní činnost pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii při OSN, kde v minulosti působil. Kromě svého oboru má rád pohyb v přírodě, černobílé filmy, cizí jazyky a Latinskou Ameriku.

Jiří Medula

Podnikatel

Jiří Medula je bloger, publicista, moderátor, pořadatel koncertů, organizátor společenských i politických akcí a setkání. V poslední době se věnuje záchraně historických objektů a provozování společenského centra. Jeho sarkastické i vážné texty, kterými reaguje na aktuální společenské dění stojí za pozornost.

Tomáš Doležal

Asistent poslance

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, MBA je ekonom, politolog, publicista a politický konzultant. Zabývá se expertně především oblastmi sociální politiky a veřejné správy. Pracuje pro hnutí SPD, mj. jako poradce předsednictva a poslaneckého klubu. V oblasti politologie se věnuje komparativnímu výzkumu volebních systémů. Dvacet let působil jako manažer v oblastech distribuční a skladové logistiky a obchodu s energetickými komoditami.

Jana Turoňová

Právnička

JUDr. Jana Turoňová je právnička, zapsaná mediátorka a politička. Specializuje se na mezinárodní, evropské a rodinné právo, externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2019 vstoupila do ČSSD a působila v její ústřední odborné právní komisi. Po roce 2021 byla činná v rámci frakce strany, která mj. usilovala o vytvoření široké koalice levicových stran orientujících se proti liberalismu a progresivismu. V dubnu 2023 byla několika krajskými a okresními organizacemi ČSSD nominována na předsedkyni strany, ale stranickým vedením ČSSD byla navržena na vyloučení ze strany z důvodu údajného podkopávání politiky strany. Její vyloučení bylo potvrzeno na 45. sjezdu v červnu 2023. V současné době působí ve spolku Svatopluk a kandiduje do evropského parlamentu za konzervativně levicovou koalici Stačilo. Její komentáře najdete v internetovém časopise !Argument.

Michal Semín

Publicista

Michal Semín (nar. 1967) je konzervativním aktivistou a publicistou. Za svoji veřejnou činnost byl v nemilosti normalizačního režimu, dnes to není o mnoho lepší. Stál u zrodu řady iniciativ a spolků (mj. Svatopluk, Akce D.O.S.T., Lipový kříž, Institut sv. Josefa, Spolek přátel domácí školy, Patrimonium sancti Adalberti), od roku 2006 vydává časopis katolického zaměření Te Deum. Publikuje a přednáší doma i v zahraničí na témata, spjatá s politickou filosofií a sociální etikou. Žije na středočeském venkově, je otcem devíti dětí.

Ilona Švihlíková

Ekonomka

Tváře Svatopluka

Ilona Švihlíková (1977) vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod. Odborně se věnuje tématům globalizace a lokalizace, vývoji na komoditních trzích a hospodářské politice. Je autorkou či spoluautorkou pěti monografií. K nejznámějším patří Globalizace a krize, a Jak jsme se stali kolonií. Založila spolek Alternativa Zdola a podílela se na založení mediálního projektu !Argument. V rámci Svatopluku je správkyní prutu Solidarita. Ráda tančí, plave ve Vltavě a chodí na houby. Miluje moderní umění, zejména surrealisty a vážnou hudbu.

Ilona Švihlíková vede svůj informační kanál na Telegramu.

Petr DrUlák

Politolog

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (životopis zde) je zakladatelem spolku Svatopluk. Učí mezinárodní vztahy na Západočeské univerzitě v Plzni. Působil jako velvyslanec České republiky ve Francii, náměstek ministra zahraničí a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Je autorem desítek odborných článků, několika učebnic a monografií publikovaných doma i v zahraničí. Věnuje se politické publicistice: ve slovenském deníku Štandard, MF Dnes a v internetovém časopise !Argument. Na platformě ABJ má pravidelný pořad Nalevo.

Prut Kultura

Pokaždé, když byl český národ utiskován, fungoval zvýšený zájem o jeho historii a rozvoj jeho kultury jako důležitý nástroj osvobozujícího procesu. I dnes potřebujeme pěstovat vědomí o důležitosti našich kulturních statků, investovat úsilí do jejich ochrany nebo podněcovat jejich růst. V prutu Kultura se proto snažíme oživovat povědomí o nejvýznamnějších uměleckých počinech z české historie a také se snažíme přispět vlastní tvorbou. Pořádáme exkurze do významných institucí, galerií a architektur. Promítáme filmy, organizujeme divadelní představení, pořádáme výstavy a besedy s cílem vzdělávat a obohacovat sami sebe i ostatní. Neživou kulturu oživujeme a tou živou žijeme.

Správce prutu: Dominik Forman – dominik.forman@gmail.com

Prut Cesty

Naši zemi vnímáme skrze pozoruhodná místa. Některá vytvořila příroda, jiná odkázaly mýty a dějiny. Všechna vstupují do národní tradice. Návštěvami těchto míst si tradici připomínáme a udržujeme ji živou. Ale také se lépe mezi sebou poznáváme a užijeme si i dost legrace. Naše cesty vždy směřují k pozoruhodným cílům, ale pokaždé je cílem i sama cesta.

Správce prutu: Roman Čeleda – romcel@centrum.cz

Prut Prosperita

Podnikáním a profesními aktivitami přispíváme k prosperitě naší země. Vycházíme z české společnosti, která nám hodně dává, a my se snažíme jí to vracet. Znepokojuje nás nepřetržitý růst nesmyslných předpisů, bruselské regulace i nepřetržité útoky na základní hodnoty. Jsme přesvědčeni, že bez silného národního kapitálu bude náš ekonomický osud v rukách nadnárodních hráčů. Pro ně jsme jen účetní položkou, kterou mohou kdykoliv nahradit. To není dobrá záruka pro příští generace. Dělení na levici a pravici nepřikládáme význam, za podstatnější považujeme to, kdo hájí národní prosperitu a kdo zastupuje jiné zájmy.

Správce prutu (prozatímní): Petr Drulák – drulak@svatoplukzs.cz

Prut Solidarita

Hlásíme se k tradiční levici. Chceme stát, který je silný ale nikoliv všemocný. Respektujeme trh tam, kde má své místo, nikoliv ve vzdělání, zdravotnictví, péči, energetice a jinde, kde selhává a nedokáže reagovat na potřeby občanů, či strategický zájem státu. Hájíme důstojnost práce, zaslouží si jak společenské uznání, tak i odpovídající materiální odměnu. Je nepřijatelné, aby v naší relativně bohaté společnosti byli ohroženi chudobou ti, kdo poctivě pracují či z objektivních důvodů pracovat nemohou. Demokracie proto nemůže být pouze politická, nýbrž také ekonomická. Jsme přesvědčeni, že solidarita je základním tmelem společnosti. Ekonomická solidarita se opírá o národní hodnotovou tradici a nesmí být podkopávána progresivistickými společenskými experimenty.

Správkyně prutu: Ilona Švihlíková – ilona.svihlikova@gmail.com

Prut Tradice

Díváme se na svět očima konzervativní pravice. Nejsme stoupenci kolektivismu, ani individualismu, ale společnosti, chránící svobodu a tradiční hodnotový řád, vycházející z duchovních kořenů naší národní identity. Uvědomujeme si, jak je tento řád ohrožován liberalismem a neomezenou expanzí globálního kapitálu. Chceme rozvíjet povědomí o našich dějinách a dobrém díle našich předků, chceme napomáhat společenskému rozvoji našich národních tradic. Chceme se podílet na intelektuální a hodnotové formaci mladých generací a pěstovat v nich lásku k naší zemi a imunitu proti společnost rozkládajícím progresivistickým ideologiím naší éry. Budeme usilovat o maximální svrchovanost České republiky na mezinárodním poli.

Správce prutu: Michal Semín – semin@outlook.cz